ปฎิทินการศึกษา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

ตารางปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม
17 พ.ค. 59 เปิดเรียนแผนกอนุบาล
18 พ.ค. 59 เปิดเรียนแผนกประถม / EP
20 พ.ค. 59 หยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 59 ค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (ระดับประถม)
26 พ.ค. 59 เริ่มกิจกรรม Club ของแผนก EP (Session I)
27 พ.ค. 59 ค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (ระดับอนุบาล)
31 พ.ค. 59 เริ่มกิจกรรมชมรมของแผนก IEP ชั้น ป.4 – 6
มิถุนายน
3 มิ.ย. 59 เริ่มกิจกรรมชมรมของแผนก IEP ชั้น ป.1 – 3
9 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประถม 08.30 – 10.00 น. อนุบาล 10.30 – 11.10 น.
15 มิ.ย. 59 พิธีเปิดกองลูกเสือ แผนกประถม
กรกฎาคม
7 ก.ค. 59 กิจกรรม Club ของแผนก EP (Session II)
13 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
16 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองอนุบาล
18 – 20 ก.ค. 59 หยุดราชการ
25 – 29 ก.ค. 59 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ (ภาษาไทย)
สิงหาคม
2 – 3 ส.ค. 59 เริ่มสอนติว ป.6/G.6 ครั้งที่ 1
4 ส.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง G.1 – 5 (16.30 – 18.00 น.)
5 ส.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ป.1 – 5 (16.30 – 18.00 น.)
11 ส.ค. 59 พิธีวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 59 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถฯ
22 ส.ค. 59 เริ่มกิจกรรม Mini Sport Day (22 ส.ค. – 9 ก.ย. 59)
กันยายน
27 – 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาค 1/2559 (อนุบาล – ประถม) / ปิดภาค
ตุลาคม
1 ต.ค. 59 กิจกรรม Day Camp ป.2 – 3
3 – 4 ต.ค. 59 ค่ายลูกเสือ ป.4 – 6 ณ บ้านสวยยอแซฟ
3 – 20 ต.ค. 59 Kindy Camp อนุบาล
25 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาค 2/2559 ทุกชั้น
พฤศจิกายน
10 พ.ย. 59 กิจกรรมบูรณาการ (ประถม)
11 พ.ย. 59 กิจกรรมบูรณาการ (อนุบาล)
ธันวาคม
2 ธ.ค. 59 พิธีวันพ่อแห่งชาติ / พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
5 ธ.ค. 59 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
8 ธ.ค. 59 พิธีมิสซาฉลองแม่พระนฤมลทิน
9, 13 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559
12 ธ.ค. 59 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
23 – 24 ธ.ค. 59 งาน Christmas Celebration
25 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60 หยุดเนื่องในเทศกาล Christmas
มกราคม 2560
3 ม.ค. 60 เปิดเรียนหลังหยุดเทศกาลปีใหม่
5 – 6 ม.ค. 60 กีฬาสีประถม
12 ม.ค. 60 กิจกรรมแนะแนวสู่ ม.1
13 ม.ค. 60 กีฬาสีอนุบาล / กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 60 หยุดเนื่องในวันครูแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ 2560
13 ก.พ. 60 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
15 ก.พ. 60 พิธีปิดกองลูกเสือ นฤ.ธ
24, 27 ก.พ. 60 อนุบาลประเมินผลปลายภาค 2/2559
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 60 สอบปลายภาค 2/2559 (ประถม)
มีนาคม 2560
3, 6 – 9 มี.ค. 60 เริ่มติวโค้งสุดท้าย
10 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ป.6/G.6
11 มี.ค. 60 บัณฑิตน้อย / รับผลการประเมิน (อนุบาล) / กิจกรรม Congratulations G.6
18 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ (ประถม)
27 มี.ค. – 27 เม.ย. 60 Summer Course 2560