คนเก่ง ฟ้าขาว

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

คนเก่ง ฟ้าขาว

best-student-guarantee-01
best-student-guarantee-02
best-student-guarantee-03
best-student-guarantee-04
best-student-guarantee-05
best-student-guarantee-06
best-student-guarantee-07
best-student-guarantee-08

การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3

เด็กหญิงเบญจ์ ศรีสุนทร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

best-student-guarantee-09

การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3

เด็กหญิงปิยะรัตน์ ยิ่งเกียรตินนท์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

best-student-guarantee-10

โครงการอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท)

ได้รับรางวัลเหรียญเงินและทองแดง วิทยาศาสตร์

best-student-guarantee-11